RETTE FOKUS

MED HJÆLP FRA MIG - KAN DU VÆRE DIG

Mit navn er Hanne Elena Maria Larsen
Sygeplejerske & Afspændingspædagog

Sundhedsfaglig konsulent
Bindeleddet mellem dig og sundhedsvæsenet
Afspændingsbehandlinger
Foredrag/faglige oplæg/undervisning

Kontakt: 20 68 60 68
[email protected]
Hobrovej 374
9200 Aalborg

1)

Jeg er bindeleddet mellem dig og sundhedsvæsenet. Mit fokus er at give hjælp og støtte til at få stillet de vigtige spørgsmål, både som patient og som pårørende i den konkrete situation. 

Jeg kan hjælpe med at sikre entydig og præcis kommunikation mellem dig som patient og pårørende i mødet med sundhedsvæsenet, samt sikre gennemskuelighed i dit forløb, så du får overblik og ro til at være patient og/eller pårørende. 


2)

Jeg kan være koordinatoren og "dine ekstra øre og øjne" i dit udredningsforløb/behandlingsforløb (f.eks. kræftpakkeforløb).

 • Ved forundersøgelsen
 • Ved samtaler med læger, sygeplejersker, sagsbehandlere, socialrådgivere osv.
 • Til undersøgelser og behandling
 • Hjælp til at gennemskue udredningsplanen
 • Deltage/støtte ved opfølgning på efterforløb (f.eks. ifm. operation og andre undersøgelser)
 • Hjælpe og støtte dig med at holde styr på datoer/tider til undersøgelser og samtaler

3)

Jeg kan hjælpe med gennemlæsning og forståelse af:

 • Udredningsplan
 • Behandlingsplan
 • Indkaldelsesbreve til diverse undersøgelser og samtaler
 • Din journal (bl.a. på Sundhed.dk)
 • Udskrivningsrapporter

4)

Jeg kan fungere som koordinator/tovholder/samarbejdspartner i forbindelse med udskrivelse fra sygehus til:

 • Eget hjem
 • En midlertidig bolig/aflastningsplads
 • Indflytning i plejebolig
Jeg er med til at sikre den gode udskrivelse - dvs. højne sikkerheden og trygheden i overgangen fra indlæggelse til udskrivelse ved at deltage i udskrivningssamtaler. Hjælpe med forståelse af det aftalte med de tilstedeværende under samtalerne. 


5)

Afspændingsbehandlinger


6)

Foredrag / oplæg / undervisning